Екологічна електроніка

Добровільне екомаркування «Зелена Зірка» виділяє лідерів галузі і підтверджує, що електронна продукція відповідає екологічним вимогам і безпечна для здоров’я людини і навколишнього середовища. Актуальність екомаркування електроніки посилюється тим, що сьогодні на законодавчому рівні в цієї галузі не врегульоване використання виробниками небезпечних речовин. Не перевіряється рівень електромагнітного випромінювання, поза увагою залишаються і інші важливі екологічні аспекти….

Екологічна електроніка

Добровільне екомаркування «Зелена Зірка» виділяє лідерів галузі і підтверджує, що електронна продукція відповідає екологічним вимогам і безпечна для здоров’я людини і навколишнього середовища.

Актуальність екомаркування електроніки посилюється тим, що сьогодні на законодавчому рівні в цієї галузі не врегульоване використання виробниками небезпечних речовин. Не перевіряється рівень електромагнітного випромінювання, поза увагою залишаються і інші важливі екологічні аспекти.

Тому екомаркування не тільки зміцнить довіру до продукції, а й, привертаючи увагу споживачів до екологічних аспектів, сприятимуть формуванню ринку екологічно безпечної електроніки, витіснення низькоякісної і нелегальної продукції і, звичайно, зниження впливу на навколишнє середовище.

Яка продукція може бути сертифікована?

Екологічну сертифікацію можуть пройти виробники мобільних телефонів, ноутбуків і планшетних комп’ютерів. Основні критерії оцінки екологічності містять вимоги до всіх стадій життєвого циклу продукції:

 • Дотримання природоохоронного законодавства (викиди, поводження з відходами, забезпечення безпеки праці).
 • Дотримання чітких вимог до якості і екологічної безпеки сировини.
 • Забезпечення електромагнітної безпеки при використанні пристроїв.
 • Відсутність в продукції канцерогенних, мутагенних, токсичних речовин, важких металів (свинець, ртуть, кадмій, шестивалентний хром) тощо.
 • Низький рівень емісії нікелю з поверхні продукції.
 • Наявність на підприємстві системи екологічного менеджменту, включаючи екологічну політику, план природоохоронних заходів, навчання персоналу
 • Зниження кількості відходів, передача більшої частини відходів виробництва на переробку або повторне використання.
 • Організація збору у споживачів техніки, що знята з експлуатації, для грамотної переробки та утилізації.
 • Пакувальні матеріали повинні на 100% складатися з перероблених матеріалів або такі, що легко розділити на складові частини для подальшої переробки.

Стимули створювати екологічну електроніку

 • Конкуренція. Hi-tech стимулює виробників розвивати лінійки електронних пристроїв не тільки в напрямку розумної начинки і дизайну, а й екологічної безпеки, яка у всьому світі продовжує зміцнюватися як базова цінність сучасного суспільства і бізнесу. У зелених закупівлях компаній і організацій все частіше серед звичайних користувачів переважними стають бренди з екоперевагами.
 • Економія ресурсів – скорочення витрат. Раціональне використання ресурсів і грамотне поводження з відходами, налагоджене на виробництві, дозволяє скорочувати підприємству виробничі витрати.
 • Екологічний імідж. Екомаркування – це додаткова маркетингова перевага в умовах посиленої світової тенденції екологічного та здорового способу життя. Компанія може просувати свій бренд як соціально та екологічно відповідальний, підвищуючи інтерес і довіру споживачів та ЗМІ до своєї продукції і діяльності. Разом з цікавістю і довірою зростають продажі.

Якщо Ваша продукція не відповідає вимогам екомаркування «Зелена Зірка», то ви можете виступити ініціатором розробки нового стандарту, відмінність якого буде вказана в екологічному сертифікаті у разі його надання. Новий стандарт пройде оцінювання за участю галузевих експертів.

Процедура сертифікації включає в себе:

 • Випробування продукції за розширеним переліком показників.
 • Аудит документації.
 • Інспекцію виробництва.

Схожі записи