Які вартість і терміни отримання сертифіката «Зелена Зірка»?

Видача сертифіката проводиться на безоплатній основі строком від 6 місяців до 5 років відповідно до обраної схеми сертифікації. Маркування «Зелена Зірка» надається на підставі ліцензійної угоди про використання знаку маркування «Зелена Зірка». Оплаті підлягають лише послуги сторонніх організації (наприклад, випробування) відповідно до встановлених цими організаціями кошторисами, а також витрати на відрядження, пов’язаних із виконанням робіт…

Для чого потрібен сертифікат «Зелена Зірка»?

Сертифікат «Зелена Зірка» демонструє прихильність виробника до відповідального ставлення до природи та дотримання високих міжнародних вимог щодо ведення своєї діяльності (виробництва, будівництва, послуг, сільського господарства, переробки, тощо), а також дає змогу: посилювати конкурентоспроможність продукції та підприємств; підвищити рівень задоволеності споживачів; забезпечити доступ до екологічно чутливих ринків; підвищити довіру й авторитет серед партнерів, замовників, кредиторів та…

Як виглядає процедура сертифікації для отримання знаку «Зелена Зірка»?

Проведення екологічної сертифікації для отримання маркування «Зеленої Зірки» продукції включає такі основні етапи: реєстрація заявки в Секретаріаті Президента ГО; розгляд в Секретаріаті Президента заявки і комплекту документів, передбачених для даної продукції, прийняття рішення за заявкою, в тому числі вибір схеми експертизи; відбір зразків, їх ідентифікація та доставка до Експертної ради (кількість зразків, порядок їх відбору,…

Хто проводить оцінювання продукції?

Громадська організація «Всеукраїнська спілка екологічного маркування «Зелена Зірка» впровадила систему незалежного компетентного оцінювання продукції підприємств, що відповідає вимогам ISO 14024 та міжнародного стандарту щодо проведення оцінювання продукції ISO/IEC 17065. Для проведення робіт, пов’язаних із оцінюванням (наприклад, оцінювання виробництва, оцінювання системи екологічного керування, випробовування, наглядання або інспектування), залучається органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам відповідних…

Хто входить до Експертної ради?

Експертна рада – дорадчий орган, що не є власним ресурсом Громадської організації, та працює на громадських засадах на підставі угод щодо залучення. Обираються до Експертної ради члени за поданням Секретаріату, рішенням Президента ГО. До складу Експертної Ради входять декілька підрозділів за напрямком Оцінки. Професійну оцінку надає Професійна підрада, яка проводить: Визначення важливих екологічних аспектів щодо…

Яким чином підготуватись до проходження сертифікації?

Підприємство самостійно готується до проходження сертифікації, керуючись вимогами чинних нормативних документів та внутрішніх порядків ГО ВСЕМ «Зелена Зірка». Для кращого розуміння змісту екологічних аспектів та вимог документів ГО «ВСЕМ «Зелена Зірка» представники підприємства можуть проходити щорічні тренінги, які організовує Громадська організація. Надати допомогу в отриманні сертифіката також можуть консультанти (юридичні та фізичні особи, в т….