Яким чином підготуватись до проходження сертифікації?

Підприємство самостійно готується до проходження сертифікації, керуючись вимогами чинних нормативних документів та внутрішніх порядків ГО ВСЕМ «Зелена Зірка». Для кращого розуміння змісту екологічних аспектів та вимог документів ГО «ВСЕМ «Зелена Зірка» представники підприємства можуть проходити щорічні тренінги, які організовує Громадська організація. Надати допомогу в отриманні сертифіката також можуть консультанти (юридичні та фізичні особи, в т….

Підприємство самостійно готується до проходження сертифікації, керуючись вимогами чинних нормативних документів та внутрішніх порядків ГО ВСЕМ «Зелена Зірка».

Для кращого розуміння змісту екологічних аспектів та вимог документів ГО «ВСЕМ «Зелена Зірка» представники підприємства можуть проходити щорічні тренінги, які організовує Громадська організація.

Надати допомогу в отриманні сертифіката також можуть консультанти (юридичні та фізичні особи, в т. ч. освітні та науково-дослідні заклади та установи), хоча це і не є обов’язковою умовою у процедурі отримання сертифіката і маркування.

Підприємство вибирає спосіб підготовки до екологічної експертизи, наприклад:

  • самостійно;
  • із залученням консультантів на частину підготовчих робіт;
  • із залученням консультантів на весь обсяг підготовчих робіт.

Доцільність кожного з них необхідно оцінювати з урахуванням поточного стану підприємства, рівня кваліфікації та досвіду персоналу, рівня зайнятості основних фахівців тощо.

Схожі записи