Хто проводить оцінювання продукції?

Громадська організація «Всеукраїнська спілка екологічного маркування «Зелена Зірка» впровадила систему незалежного компетентного оцінювання продукції підприємств, що відповідає вимогам ISO 14024 та міжнародного стандарту щодо проведення оцінювання продукції ISO/IEC 17065. Для проведення робіт, пов’язаних із оцінюванням (наприклад, оцінювання виробництва, оцінювання системи екологічного керування, випробовування, наглядання або інспектування), залучається органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам відповідних…

Громадська організація «Всеукраїнська спілка екологічного маркування «Зелена Зірка» впровадила систему незалежного компетентного оцінювання продукції підприємств, що відповідає вимогам ISO 14024 та міжнародного стандарту щодо проведення оцінювання продукції ISO/IEC 17065.

Для проведення робіт, пов’язаних із оцінюванням (наприклад, оцінювання виробництва, оцінювання системи екологічного керування, випробовування, наглядання або інспектування), залучається органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам відповідних міжнародних стандартів (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021), внутрішніх документів та наказів ГО. Така організація (або випробувальна лабораторія) повинна мати акредитацію відповідно до чинного законодавства.

Органом з акредитації в Україні є Національне агентство з акредитації України (НААУ)

Для забезпечення кваліфікованої експертизи отриманих даних щодо сертифікації та випробувань продукції залучаються фахівці різних галузей (Експертна рада).

На всіх етапах залучення субпідрядників та окремих фахівців, гарантується дотримання умов конфіденційності, неупередженості та фінансової незалежності.

Схожі записи