Хто входить до Експертної ради?

Експертна рада – дорадчий орган, що не є власним ресурсом Громадської організації, та працює на громадських засадах на підставі угод щодо залучення. Обираються до Експертної ради члени за поданням Секретаріату, рішенням Президента ГО. До складу Експертної Ради входять декілька підрозділів за напрямком Оцінки. Професійну оцінку надає Професійна підрада, яка проводить: Визначення важливих екологічних аспектів щодо…

Експертна рада – дорадчий орган, що не є власним ресурсом Громадської організації, та працює на громадських засадах на підставі угод щодо залучення. Обираються до Експертної ради члени за поданням Секретаріату, рішенням Президента ГО. До складу Експертної Ради входять декілька підрозділів за напрямком Оцінки.

Професійну оцінку надає Професійна підрада, яка проводить:

  • Визначення важливих екологічних аспектів щодо конкретної продукції з урахуванням чинних український та європейських стандартів та Директив ЄС (технічний лист);
  • Аналіз наданих протоколів випробувань в незалежній лабораторії на відповідність технічному листу;
  • Аналіз наданої документації щодо продукції та системи контролю виробництва;
  • Аналіз та виїзну інспекцію виробництва (при необхідності).

Споживацьку оцінку надає Споживацька підрада, яка проводить:

  • Оцінку продукції і визначення її споживацьких якостей в фокус-групах;
  • Збір даних про досвід експлуатації або споживання продукції;
  • Надання рекомендацій з покращення екологічних, споживацьких та якісних показників.

Громадську оцінку надає Громадська підрада, яка підтверджує:

  • Повноту і правильність визначення екологічних аспектів з точки зору негативного впливу на навколишнє середовище;
  • Об’єктивність, вимірність, точність критеріїв екологічної безпеки та методи їх підтвердження.

Рішення про видачу сертифіката

На підставі наданих оцінок відповідними підрадами Експертна рада приймає рішення про видачу сертифіката та маркування «Зелена Зірка».

За негативними результатами експертизи продукції організація видає мотивоване рішення про відмову в видачі сертифікату із зазначенням причин та надає його заявнику.

Оформлення сертифіката

На основі прийнятого рішення про видачу сертифіката, ГО оформляє його згідно з «Положенням про видачу сертифіката і маркування «Зелена Зірка».

Схожі записи