Про нас

Громадська організація «Всеукраїнська спілка екологічного маркування «Зелена Зірка» створена в 2018 році в Україні в рамках процесу європейської інтеграції країни, приведення економічних та ринкових галузей у відповідність європейських норм, з метою забезпечення внутрішнього ринку товарів екологічно безпечною продукцією відповідно до вимог Директив ЄС, вимог Регламенту Європарламенту та Ради Європи 689/2008 від 17.06.2008 р. щодо експорту та імпорту небезпечних хімікатів, Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, Протоколу регіональної Конвенції ЄЕК ООН з транскордонного забруднення повітря на великі відстані, вимог стандарту ISO 14024 щодо екологічного маркування продукції, Асоціації України з Євросоюзом.

Одним з головних напрямів діяльності є екологічна просвітницька діяльність, підвищення екологічної культури споживачів в Україні, розробка екологічних стандартів з метою забезпечення споживчого ринку екологічно безпечною продукцією, сировиною та продуктами перероблення. Наша місія – це сприяння розвитку виробництва та споживання екологічно безпечної продукції, що стає основою побудови здорового суспільства та нової європейської держави. Роблячи свій внесок до цієї справи, за результатами експертизи документації щодо випробувань, досліджень, обстежень тощо, Громадська організація надає українським товаровиробникам и постачальникам послуг екологічний сертифікат та право маркувати свою продукцію екологічним знаком «Зелена Зірка», якщо вона відповідає екологічним стандартам та відповідно до умов угоди між виробником продукції та ГО.