Порядок проведення екологічної експертизи продукції для отримання маркування «Зеленої Зірки»

Проведення екологічної експертизи для отримання маркування «Зеленої Зірки» продукції включає такі основні етапи:

 • реєстрація заявки в Секретаріаті Президента;
 • розгляд в Секретаріаті Президента заявки і комплекту документів, передбачених для даної продукції, прийняття рішення за заявкою, в тому числі вибір схеми експертизи;
 • відбір зразків, їх ідентифікація та доставка до Експертної ради (кількість зразків, порядок їх відбору, ідентифікації, умови транспортування і зберігання встановлюються відповідно до вимог нормативних документів на продукцію);
 • перевірка Експертною радою виробництва, споживчих якостей продукції, якщо це передбачено схемою експертизи;
 • аналіз Експертною радою отриманих результатів та прийняття рішення про видачу (про відмову у видачі) сертифіката і маркування «Зеленої Зірки»;
 • видача сертифіката і дозволу на застосування маркування «Зеленої Зірки»;
 • інспекційний контроль за маркованою продукцією, якщо це передбачено схемою експертизи.

Розгляд заявки / прийняття рішення по заявці

Для проведення експертизи продукції заявник спрямовує заявку до Секретаріату Президента, до заявки додається опитувальник відповідної галузі, до якої належить продукція.

Виходячи з опитувальника, Секретаріатом обирається схема експертизи з набору раніше затверджених стандартних схем експертизи.

До заявки додається комплект документів, що включає установчі документи, проектно-конструкторську та експлуатаційну документацію, інформацію про виробника продукції, супровідну документацію, а так само в обов’язковому порядку існуючі сертифікати відповідності, гігієнічні сертифікати і лабораторні дослідження продукції, протоколи випробувань, виконаних сторонніми випробувальними лабораторіями, і інші документи, що прямо або побічно свідчать про відповідність продукції встановленим вимогам.

Секретаріат не пізніше 10 днів з дня отримання заявки направляє заявнику рішення.

Рішення по заявці містить:

 • в разі позитивного рішення – умови експертизи, в тому числі схему експертизи, рекомендовані лабораторні дослідження (за необхідністю), визначається схема відбору зразків для експертизи;
 • в разі негативного рішення – причини відмови.

При позитивному рішенні організація в 30-денний термін зобов’язується провести екологічну експертизу і прийняти рішення про видачу (про відмову у видачі) сертифіката і маркування «Зеленої зірки»;

Проведення екологічної експертизи

Секретаріат отримує від заявника весь пакет документів, який надається заявником.

Секретаріат отримує зразки продукції відібрані за заздалегідь визначеною схемою відбору зразків.

Президент призначає дату розгляду заявки Експертною радою, за раніше визначеною схемою експертизи відводить час на вивчення документів.

Експертна рада отримує сформований в Секретаріаті пакет документів і зразків для експертної оцінки.

Експертна рада проводить експертизу в трьох аспектах.

 1. Громадська підрада оцінює:
 • Повноту і правильність виділення найбільш значущих аспектів життєвого циклу з точки зору негативного впливу на навколишнє середовище.
 • Об’єктивність, досяжність для виробника, вимірність, точність критеріїв екологічної безпеки та способи їх підтвердження.
 1. Професійна підрада проводить:
 • Лабораторні випробування продукції за розширеним переліком показників в незалежній лабораторії (за необхідністю);
 • Аудит документації;
 • Аналіз і очну інспекцію виробництва (за необхідністю);
 1. Споживча підрада здійснює:
 • Оцінку продукції і визначення її споживчих властивостей в фокус-групах;
 • Збір даних про досвід експлуатації або споживання продукції;
 • Вироблення рекомендацій щодо поліпшення екологічних, споживчих і якісних показників.

Рішення про видачу сертифіката

На підставі доповідей підрад Експертна рада приймає рішення про видачу сертифіката і маркування «Зеленої Зірки»;

При негативних результатах експертизи продукції організація видає мотивоване рішення про відмову у видачі сертифіката з зазначенням причин і доводить його до відома заявника.

Оформлення сертифіката

На підставі прийнятого рішення про можливість видачі сертифіката організація оформляє його відповідно до Положення про сертифікат і маркування «Зелена Зірка».

Видача сертифіката здійснюється безкоштовно на термін 6 місяців.

Маркування «Зелена Зірка» надається на підставі договору про використання товарного знаку.

При внесенні змін у конструкцію (склад) продукції або технологію її виробництва, якщо це може вплинути на відповідність продукції екологічним вимогам, заявник заздалегідь сповіщає про це організацію.

Інспекційний контроль

Організація залишає за собою право на постійний моніторинг продукції, в тому числі позапланові перевірки виробництва.

Результати інспекційного контролю оформляють висновком про можливість збереження виданого сертифіката.

За результатами проведеного інспекційного контролю Експертна рада приймає одне з таких рішень:

 • підтвердити дію сертифіката відповідності;
 • призупинити дію сертифіката відповідності;
 • припинити дію сертифіката відповідності.